Konfiguracja protokołu TCP/IP [ Windows 95, 98 ]
Ustawienia protokołu TCP/IP są niezbędne do prawidłowego działania internetu. Wszelkie ustawienia dla komputerów użytkowników są zapisane na kartach informacyjnych pozostawionych podczas instalacji przez technika.Jeśli te ustawnienia zostału zagubione prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.

Konfiguracja protokołu TCP/IP w systemach Windows 95, 98, Millenium.

Parametry sieci ustawiamy poprzez ikonę 'Siec' znajdującą się w Panelu Sterowania (wejście poprzez Start/Ustawienia/Panel Sterowania.

Krok 1.
Po uruchomieniu ikony 'Sieć' w panelu sterowania powinno się pojawić okno takie jak poniżej na ilustracji. Jeśli w oknie będzie juz widoczna karta sieciowa i protokół TCP/IP to można przejść do kroku czwartego.Jeśli będzie zainstalowana karta sieciowa lecz protokół TCP/IP nie wystąpi należy nacisnąć na przycisk 'Dodaj'.Krok 2
Po naciśnięciu przycisku 'Dodaj' Powinno się pojawić okno jak poniżej. Wybieramy w nim opcje protokół i naciskamy przycisk 'Dodaj'.Krok 3
Kolejnym krokiem jest wybór z lewej części okna producenta. Wybieramy Microsoft. Następnie z prawej strony okna ukazują się dostępne protokoły sieciowe. Znajdujemy protokół TCP/IP'OK'.Krok 4
Po skończonym kroku nr 3 powinno się pojawić okno jak w kroku 1 lecz juz z dodanym protokołem TCP/IP. Jeśli się udało należy kliknąć myszką na napis Protokół TCP/IP (jest możliwe że będzie więcej niż jeden protokół TCP/IP, więc klikamy na ten który jest 'dowiązany' poprzez znak '->' do naszej karty sieciowej) a następnie wybieramy opcję 'Właściwości'.Powinno pojawić się okno jak poniżej na ilustracji. Zaznaczamy opcję 'Podaj adres IP'. Uaktywnią nam się pola w które należy wpisać swój numer IP podany na karcie informacyjnej oraz maskę sieci również podaną na karcie informacyjnej.Krok 5
Następnie przełączamy się na zakładke 'Brama' lub 'Brama domyślna' lub 'Gateway' w zależności od posiadanej wersji systemu Windows. Następnie w oknie w którym jest miejsce na wpisanie nr. IP bramy domyślnej (okno z trzema kropkami) nalezy wpisać podany na karcie informacyjnej numer bramy domyślnej i wcisnąć przycisk 'Dodaj'. Nasz wpisany numer powinien znaleść się w oknie pod spodem miejsca gdzie wpisywaliśmy numer.Krok 6
Ostatnik krokiem jest wpisanie serwerów DNS. W tym celu przełączamy się na zakłądkę 'Konfiguracja DNS'. Zaznaczamy opcję 'Włącz DNS'. W pole host i domena wpisujemy nazwę naszego komputera i domenę do której należy (nie jest to wymagane). Nastepnie w pole poniżej (pole z trzema kropkami) wpisujemy kolejno adresy DNS podane na karcie informacyjnej(serwery w IBS: pierwszy jest taki sam jak brama: najcześciej 192.168.1.1 lub 192.168.0.1 i drugi 217.30.137.200 ) ,klikając po wpisanu każdego na przycisk 'Dodaj'. Po wpisaniu serwera mamy już skończoną konfigurację protokołu TCP/IP i możemy nacisnąć na przycisk 'OK' zarówno w tym oknie jak i w oknie z w kroku 1. Komputer powinien wyświetlić komunikat z zapytaniem czy zrestartować system. Należy kliknąć przycisk 'Tak' i poczekać aż komputer się uruchomi od początku.    Konfiguracja protokołu TCP/IP [ Windows XP ]
Ustawienia protokołu TCP/IP są niezbędne do prawidłowego działania internetu. Wszelkie ustawienia dla komputerów użytkowników są zapisane na kartach informacyjnych pozostawionych podczas instalacji przez technika.Jeśli te ustawnienia zostału zagubione prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.

Konfiguracja protokołu TCP/IP w systemach Windows 2000 i XP

Parametry sieci ustawiamy poprzez ikonę 'Połączenia sieciowe i telefoniczne' znajdującą się w Panelu Sterowania (wejście poprzez Start/Ustawienia/Panel Sterowania.

Krok 1.
Po uruchomieniu ikony 'Połączenia sieciowe i telefoniczne' w panelu sterowania powinno się pojawić okno takie jak poniżej na ilustracji. Jeśli karta sieciowa jest zainstalowana już to powinno być wyświetlona ikona z nazwą 'Połączenie lokalne'. wtedy klikamy na nią prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję właściwości.Krok 2
Powinno się otworzyć okno z listą zainstalowanych składników sieci włącznie z kartą sieciową. W okienku z listą składników wyszukujemy opcję Protokół TCP/IP, zaznaczamy ją a następnie klikamy na przycisk właściwości.Krok 3
Po kliknięciu na właściwości tego protokołu powinno się otworzyć okno takie jak na ilustracji poniżej. Zaznaczamy opcję 'Użyj następującego adresu IP'. Następnie w oknach wpisujemy nasz Adres IP, Maskę podsieci i Bramę domyślną podane na karcie informacyjnej. Zaznaczamy również opcję 'Użyj następujących adresów serwerów DNS' i wpisujemy numery podane także na karcie informacyjnej. Po zakończeniu wszystkich czynności naciskamy przycisk OK w jednym jak i w drugim oknie. Systemy Windows 2000 jak i XP nie potrzebują restartowania, więc wszystko powinno zacząć działać po zamknięciu ostatniego okna.    Sprawdzenie adresów: karty sieciowej MAC i adresu IP
Aby sprawdzić jakie mamy ustawienia protokołu TCP/IP oraz uzyskać informację o adresie sprzętowym karty sieciowej (MAC) nalezy w pierwszej kolejności przycisnąć przycisk "Start" i wybrać opcję "Uruchom"

Nastepnie w zależności od posiadanego systemu należy wpisać w polu "Otwórz":

dla systemów Windows 95,98,ME

wpisujemy "winipcfg", po czym naciskamy przycisk "OK". Pojawi nam się następujące okno:W białej ramce powinna być wybrana karta sieciowa zainstalowana w naszym komputerze (nie może to być PPP Adapter). Jeżeli mamy już wybraną kartę sieciową to nasze ustawienia pojawiłu się poniżej. Adres sprzętowy karty sieciowej to "Adres karty" a adres IP znajduje się w polu "Adres IP".

dla systemów Windows 2000/XP

wpisujemy "cmd", po czym naciskamy przycisk "OK". Powinno się pojawić następujące okno:W ramce tej wpisujemy polecenie "ipconfig /all", po czym z otrzymanego wyniku odczytujemy konfigurację.W polu "Adres fizyczny" mamy nasz adres sprzętowy karty sieciowej (MAC), a w polu "Adres IP" nasz aktualnie przypisany adres IP.


Łączysz się z / parametry POŁąCZENIA:

Adres IP hosta 54.81.166.196
Nazwa hosta ec2-54-81-166-196.compute-1.amazonaws.com
Protokół serwera HTTP/1.0
Język
Port 42696
Parametry Twojego KOMPUTERA:

Używasz przeglądarki
System
Rozdzielczość ekranu
Głębia kolorów
Apllet JAVY


ORIENTACYJNY PING od nas
do wybranych serwerów:


Nazwa serwera Status serwera Czas
www.strzegom.plserwer online8 ms
www.interia.plserwer online10 ms
www.go2.plserwer online8 ms
www.home.plserwer online9 ms
www.wp.plserwer online11 ms
 wszystkie  |   wszystkie 


  Zanim zadzwonisz !
W oparciu o opinie i pytania Klientów, stworzyliśmy dział, w którym mogą Państwo samodzielnie znaleźć odpowiedź na wybrany temat. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Przed rozmową z administratorem przygotuj:

 • numer IP Klienta, np. 213.108.xx.xxx

 • włącz komputer i usiądź przy klawiaturze

 • upewnij się czy karta sieciowa jest wł. / aktywna /

 • sprawdź wersję systemu operacyjnego (np. Windows XP)

 • sprawdź nazwy zainstalowanych programów firewall oraz antywirusowych

 • przygotuj jak najwięcej informacji dotyczących występującego problemu (np. jakie czynności zostały wykonane przed wystąpieniem problemu, jakie komunikaty zostały wyświetlone przez system operacyjny)
 •   Nie mam własnego sprzętu
  Czy zainstalowany zestaw będzie moją własnością?

  Wszelkie urządzenia w postaci bezprzewodowej karty sieciowej lub inne, pozostają własnością IBSelectronics.

  W tym przypadku przez cały okres świadczenia usługi sprzęt jest bezpłatnie serwisowany.
    Mam własny zestaw do bezprzewodowego Internetu
  Czy można go zastosować?

  Jeśli sprzęt będzie w stanie współpracować z naszą siecią to oczywiście można taki zastosować, ale konfiguracja i modernizacja zestawu będą obowiązkiem Abonenta.

  Klient korzystający ze swojego sprzętu ma ograniczone prawo do reklamacji, a IBSelectronics nie ponosi odpowiedzialności za jakość usługi. Dostawca nie daje również gwarancji, czy za jakiś czas nie będzie wyłączony nadajnik na 2,4GHz, z którego może korzystać Twój sprzęt odbiorczy.
    Czy można korzystać z komunikatorów internetowych
  Tak

  Administracja sieci IBSelectronics nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie.
    Bardzo wolno pobiera dane z Internetu
  Trzeba pamiętać, że w wielu wypadkach szybkość pobierania danego pliku nie zależy od przepustowości naszego łącza, lecz od przepustowości łącza serwera, z którego kopiujemy dane.

  Nie wolno również zapominać, że sprawny download wymaga pewnego pasma upload (od użytkownika), potrzebnego do weryfikacji każdego przesłanego pakietu. W praktyce często spotykamy się z sytuacją, w której narzekania na jakość usług wynikają z działających w tle programów P2P.
  Aplikacje tego typu potrafią w całości zajmować dostępne dla użytkownika pasmo upload i mocno spowolnić np. otwieranie się stron WWW.
    Jak sprawdzić, czy Internet działa
  Jeśli nie ma pewności, że połączenie internetowe działa należy wykonać następujące czynności:

  - Upewnić się, że kabel jest w gnieździe karty sieciowej
  -Sprawdzić, czy dioda/y od karty sieciowej się świecą (o ile karta sieciowa je posiada)
  - W windows 2000/XP należy sprawdzić czy nie zostało przypadkowo wyłączone połączenie sieciowe
  (Menu "Start" -> połączenia sieciowe i telefoniczne -> prawy klawisz myszy -> opcja "włącz")

  Aby sprawdzić, czy połączenie sieciowe jest aktywne należy:

  Z menu start wybrać pozycję "Uruchom" i wpisać
  (w przypadku windows 2000/XP) "cmd"
  lub "command" (w przypadku Windows 9x/Me)

  Następnie w otwartym oknie należy wpisać komendę:

  "ping 192.168.1.1" gdzie 192.168.1.1 to przykładowy adres bramy (serwera/routera IBSelectronics)


  Jeśli polecenie ping zwraca wartości typu:

  "Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=2ms TTL=118"


  oznacza to, że karta sieciowa jest sprawna i przyczyna braku Internetu leży gdzie indziej.

  Jeśli polecenie "ping" zwraca wartości "Upłynął limit czasu żądania" lub inne - przyczyną braku Internetu może być uszkodzona karta sieciowa, błędy w jej konfiguracji, wadliwe sterowniki lub inna awaria.

  Uwaga! Użytkowników oprogramowania typu "firewall" prosimy najpierw o wyłączenie takiego programu i wówczas sprawdzenie, czy Internet działa! Jeżeli brama odpowiada na polecenie ping - przyczyną braku Internetu jest najprawdopodobniej zła konfiguracja komputera, bądź obecność nieporządanego oprogramowania lub wirusa.
    Jak sprawdzić adres MAC karty sieciowej i ustawienia sieciowe
  1. Windows 95/98/Me

  START->URUCHOM->winipcfg (enter) w zakładce wyboru urządzenia sieciowego należy wybrać KARTA SIECIOWA, dalej wybrać ZAAWANSOWANE i w otwartym oknie należy odczytać MACaddress (phisical address) karty np.: 00:06:34:56:A1:F6

  2. Windows 2000/NT/XP

  START->PROGRAMY->AKCESORIA->WIERSZ POLECEŃ (tryb MSDos)->ipconfig /all (enter)

  3. LINUX

  z konsoli wpisujemy polecenie ifconfig (enter)

    Jak zabezpieczyć swój komputer
  Korzystanie z Internetu nie jest niestety pozbawione zagrożeń.

  Aby zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z sieci należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

  - Należy używać oprogramowania antywirusowego (np. AVG )
  - Wskazane jest używanie oprogramowania antyszpiegowskiego (SpyBot, Ad-Aware)
  - Pod żadnym pozorem NIE WOLNO otwierać załączników do wiadomości e-mail, pochodzących od nieznanego nadawcy
  - Należy regularnie aktualizować oprogramowanie antywirusowe i skanować dyski w poszukiwaniu wirusów
  - Nie należy odwiedzać stron z treściami pornograficznymi (prawdziwy bastion wirusów i programów szpiegujących)
  - Należy pamiętać, że oprogramowaniu typu p2p (np. Kazaa, iMesh, Azerus) bardzo często towarzyszą tzw. moduły szpiegujące

  UWAGA! Sieci p2p (peer-to-peer) z których korzysta np. program Kazaa, Ares czy Bearshare są również siedliskiem wirusów.

  Można także włączyć zaporę wbudowaną w system Windows lub korzystać z programów typu firewall (jednak niedoświadczonym użytkownikom zalecamy ostrożność przy korzystaniu z tego typu oprogramowania, gdyż można zablokować sobie dostęp do Internetu lub niektórych pożądanych usług).

  Przydatne odnośniki

  Darmowy program antywirusowy: AVG - Najbardziej Kompleksowa Ochrona:
  http://www.avg-antywirus.pl

  Darmowy program antywirusowy Avast:
  http://www.avast.com

  Darmowy skaner antywirusowy (on-line):
  www.skaner.mks.com.pl

  Norton Antivirus:
  www.symantec.com

  Program do usuwania wtyczek szpiegujących, Ad-Aware:
  www.lavasoftusa.com

  Program do usuwania wtyczek szpiegujących, Spybot-Search:
  www.beam.to/spybotsd

  Outpost, darmowa zapora ogniowa (firewall):
  www.agnitum.com

    Czy warunki atmosferyczne wpływają na jakość sygnału
  Rozwiązania stosowane przez naszą firmę są w większości przypadków odporne na zakłócenia wynikłe z warunków atmosferycznych. W praktyce zaobserwowaliśmy, że nawet duża ulewa nie pogarsza jakości sygnału.

    Jak sprawdzić czy wasza firma może dostarczyć mi Internet
  Aby sprawdzić możliwość podłączenia się do sieci Internet poprzez naszą firmę należy zadzwonić do naszej firmy i umówić się na tzw. pomiar sygnału. Pomiar jest całkowicie bezpłatny. Jeżeli Twój sąsiad korzysta z Internetu za pośrednictwem naszej firmy, istnieje duża szansa, że i Ty będziesz mógł skorzystać z naszych usług.

    Jak skonfigurować komputer po przeinstalowaniu systemu
  Po przeinstalowaniu systemu wystarczy tylko zainstalować sterownik do karty sieciowej i skonfigurować protokoły TCP/IP.

    Dostęp do usług
  Nie ograniczamy swoim użytkownikom możliwości korzystania z zasobów internetu - możesz korzystać z dowolonych usług i programów peer-2-peer.


   wszystkie  |   wszystkie 


  Strzegom 2007 (C) www.ibselektronics.pl